Технічне завдання

"Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в м.Хмільник Вінницької області"

Стратегічна ціль 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області.
Операційна ціль 2.4.  Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7, по вул. Пушкіна 79 в м. Хмільник, Вінницької обл..»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області

Операційна ціль2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії

Операційна ціль5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту: підвищити теплоефективність будівлі дитячого садочку та забезпечити її ефективну експлуатацію шляхом проведення реконструкції  зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дитячого садочку.

Завдання проекту:

-залучити до реалізації проекту громадськість міста;

-провести утеплення стін і горищного перекриття, доведення теплового опору будівлі до класу С відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2006;

-забезпечити тепловологісний режим дитячого садочку відповідно до вимог ДБН «БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» В.2.2-4-97 та державних санітарних норм та правил  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;

-провести енергоаудит за результатами капітального ремонту;

-відкоригувати енергетичний паспорт будівлі за результатами утеплення;

-проведення організаційних заходів направлених на забезпечення ефективної експлуатації будівлі;

-поінформувати громадськість про загальні результати реалізації проекту.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

м. Хмільник

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

28 000 жителів. Проект поширюється на усі соціальні групи

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Низька енергоефективність будівлі садочка, тепловий опір стін складає 1.19 м2 °С /Вт при необхідному опорі 3.3 м2 °С /Вт, що призводить до перевитрат енергоносіїв, незадовільному стану внутрішніх поверхонь стін, що і спричиняє високий рівень простудних захворювань дітей і співробітників дитячого садочку.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Кількісні:

- споживання енергоресурсів буде зменшено на 170 тис кВт*год. за опалювальний сезон;

- зменшиться споживання енергоносіїв та електроенергії, що складе в рік 200 тис. грн.;

- термін окупності проекту складе 9 років;

- витрати страхових фондів зменшаться на 60 000 грн.;

- садочок отримає відкоригований енергетичний паспорт.

Якісні:

-будуть створені умови в дошкільному закладі, які відповідають санітарно - гігієнічним і будівельним нормам України;

  • буде досягнуто значний соціальний ефект завдяки зменшенню рівня захворюваності дітей і персоналу садочку.
  • буде започатковано діалог щодо ефективного та економного використання ресурсів.
  • буде продемонстровано сучасний управлінський підхід щодо контролю споживання енергоносіїв, що дасть змогу приймати якісні рішення, щодо подальшої модернізації будівлі і обладнання садочку.

- досвід реалізації проекту буде поширено серед місцевих дошкільних установ в м. Хмільнику.

фізичної  культури та  спорту  в місті

8. Основні заходи проекту

1.Презентація проекту.

2. Проведення реконстукції

будівлі з використанням енергозберігаючих технологій

3.Утеплення фасаду та горищного перекриття ДНЗ

4.Проведення енергетичного аудиту будинку ДНЗ і моніторингу . виконання утеплення.

5.Навчання персоналу ДНЗ №7, щодо енергоефективної експлуатації будівлі.

6.Проведення аналізу виконаної роботи і завершальної прес- конференції.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень 2017- вересень 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2572,865

2 рік

3 рік

Разом

2572,865

11. Джерела фінансування проекту, тис. грн.

Державні кошти- 2058,292

Місцеві кошти- 514,573

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Хмільницька міська рада – співфінансування 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Протягом 2012 - 2015 років проведено заміну вікон, дверей частковий ремонт системи опалення в приміщенні закладу та реконструкція теплопункту закладу (замінено газові котли на більш енергозберігаючі та змонтовано котел на твердому паливі, для економії природного газу).