Технічне завдання

"Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, ла доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м.Хмільнику Вінницької області!

Стратегічна ціль 6. Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин.

Операційна ціль 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля, ла доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м.Хмільнику Вінницькї області»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 5. Розвиток соціальної та туристичної сфери області.

Операційна ціль 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки.

Стратегічна ціль 6. Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин.

Операційна ціль 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

 

Створення умов для формування здорового населення.

Стратегічна ціль: Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту:

створити сприятливі умови для організації дозвілля дітей, молоді та населення міста, для розвитку фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я, задоволення потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності засобами фізичної культури та спорту, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану вихованців шляхом реконструкції міського стадіону.

Завдання проекту:

 - безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процессу;

-  відповідність спортивних споруд санітарним нормам.

- створення інноваційного комплексу для дозвілля дітей, занять фізичною         

 культурою та спортом

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

м. Хмільник

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

28 000 жителів. Проект поширюється на усі соціальні групи

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Станом на сьогоднішній день майданчик  використовується, як  спортивна  площадка для занять футболом. Територія облаштована застарілими, розваленими трибунами, доріжками, покриття майданчика та бігової доріжки  – відсутнє , тому учасники навчально-виховного процесу дуже часто отримують травми.

Реконструкцією стадіону передбачається привести до відповідності спортивне ядро в складі: футбольне поле, бігову доріжку, ігрові сектори, трибуни до сучасного стану з дотриманням діючих нормативів.

Глядацькі трибуни, що підлягають реконструкції розташовані з західної сторони футбольного поля. Реконструкцією трибун передбачається демонтаж існуючих конструкцій для сидіння та конструкцій покриття із влаштуванням пластикових місць для сидіння загальною кількістю 2160. В центральній трибуні виконати реконструкцію зовнішнього оздоблення та заміну віконних заповнень згідно креслень.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- Покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом    здійснення поступової модернізації її матеріально-технічної бази;

- залучення  широких  верств  населення  до  регулярних  оздоровчих  занять;

- збільшення  можливостей  всіх  вікових  груп  населення  для  реалізації  своїх  потреб  у  заняттях  фізичною  культурою  і  спортом  з  метою  оздоровлення;

- пропаганда здорового способу життя;

 - забезпечення можливості організації здорового дозвілля; 

- залучення  фізкультурно-спортивних, дитячих, молодіжних  та  інших  громадських  організацій, клубів  до  реалізації  заходів, спрямованих  на  розвиток  фізичної  культури та  спорту  в місті

 

8. Основні заходи проекту

- Проведення презентації проекту.

- Проведення тендерної закупівлі.

- Виконання робіт по реконструкції стадіону (2-х трибун, футбольного поля, доріжок) відповідно до ПКД.

- Проведення завершальної прес-конференції, ознайомлення з результатами реалізації проекту, поширення інформації про проект в ЗМІ та на Інтернет- сайтах.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Березень 2017-грудень 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

8512,541

2 рік

3 рік

Разом

8512,541

11. Джерела фінансування проекту, тис. грн.

Державні кошти- 7290,867

Місцеві кошти- 1221,674

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Хмільницька міська рада – співфінансування у сумі 1221,674 тис.грн.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-