Технічне завдання

"Придбання обладнання для ЦНАП Бершадської райдержадміністрації"

 

Стратегічна ціль 2: Зростання конкурентоспроможності економіки області

Операційна ціль 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Придбання обладнання для ЦНАП  Бершадської райдержадміністрації»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Даний проект відповідає таким цілям та завданням:

Державна стратегія регіонального розвитку:

ЦІЛЬ 1.  Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів.

- Сприяння утворенню центрів для надання адміністративних послуг та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання.

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року:

Стратегічна ціль 2: Зростання конкурентно спроможності економіки області

Операційна ціль 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур:

- функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення  центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання;

3. Мета та завдання проекту

Метою проекту є: забезпечення Центру надання адміністративних послуг Бершадської райдержадміністрації необхідним обладнанням для надання послуг споживачам відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Завданнями проекту є:

·                          забезпечення фізичних та юридичних осіб якісними адміністративними послугами;

·                          забезпечення ЦНАПу обладнанням для облаштування електронної черги, встановлення інформаційного кіоску, придбання шаф для документів, сейфів та стелажів в архів;

·                          здобуття працівниками ЦНАПу необхідних навичок для роботи з обладнанням;

·                          збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Бершадський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

59,3 тис. жителів району

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

У Бершадському районі Центр надання адміністративних послуг Бершадської райдержадміністрації (далі - ЦНАП) створено в 2013 році. Він обслуговує жителів міста та району, загальна чисельність населення 59,3 тис. чоловік. На даний момент підготовлена програма по капітальному ремонту приміщення ЦНАПу, яка подана на розгляд та затвердження до Бершадської районної ради та буде розглянута на 9 сесії районної ради 7 скликання 24 лютого поточного року.

Після проведення ремонту проектом передбачено створення зручних умов для населення Бершадського району шляхом придбання обладнання для облаштування електронної черги, встановлення інформаційного кіоску, придбання шаф для документів, сейфів, стільців та стелажів в архів.

В 2016 році через ЦНАП надано майже 9,0 тис. адміністративних послуг. Встановлення відповідного обладнання у ЦНАПі надасть можливість створити відповідні умови  для спрацівників та споживачів, виконати вимоги Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», покращити рівень матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу.

В короткостроковій та довгостроковій перспективі реалізація проекту направлена, в першу чергу, на забезпечення населення Бершадського та прилеглих районів якісними адміністративними послугами, працівників ЦНАПу необхідним обладнанням та навичками.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Кількісні наслідки реалізації проекту.

Завдяки успішному впровадженню даного проекту буде досягнуто наступних результатів:

 • Придбано та встановлено обладнання для облаштування електронної черги;
 • Придбано та встановлено інформаційний кіоск;
 • Придбано шафи для документів, стільці, сейфи та стелажі в архів.

Якісні наслідки реалізації проекту.

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних якісних показників спрямованих на:

 • стале функціонування Центру надання адміністративних послуг;
 • створення належних умов в ЦНАПі;
 • покращення якості надання адміністративних послуг;
 • додаткові надходження коштів до місцевих бюджетів.

8. Основні заходи проекту

В ході виконання проекту передбачається реалізувати такі заходи:

 • Створення робочої групи з реалізації проекту.
 • Подання оголошення та проведення тендера з метою визначення переможця на придбання обладнання.
 • Укладання договору купівлі обладнання.
 • Придбання, доставка, підключення, налаштування обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення, технічна підтримка спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Проходження навчання адміністраторами.
 • Здійснення моніторингу виконання проекту.
 • Підготовка та подання звітності по реалізації проекту.

Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті Бершадської райдержадміністрації інформації про реалізацію проекту.

9. Період реалізації проекту

з липня 2017 року - до жовтня 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

320,0

-

-

320,0

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР (90%)- 288,0 тис. грн.,

місцевий бюджет (10% )- 32,0 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Державний фонд регіонального розвитку – фінансування.

Бершадська райдержадміністрація – фінансування та реалізація.

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)