Технічне завдання

Реконструкція КНС - 2 самопливного та напірного колекторів господарчо-побутової каналізації по вул. Кишинівській в м. Білгород-Дністровському Одеської області

Державний пріоритет ІІ: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Регіональний пріоритет С: Забезпечення гідних умов життя та екологічної безпеки. Стратегічна ціль С.2. Створення безпечного життєвого простору.Операційна ціль С.2.2: Забезпечення екологічно сприятливих умов життя. Завдання С.2.2.1. Модернізація сичтеми водовідведення для створення умов екологічної безпеки життя населення