Технічне завдання

Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району, Вінницької області

      Технічне завдання

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин»,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку

  Реконструкція сільського будинку культури в с.Вербка, Чечельницького району

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегічна ціль 5 « Розвиток cоціальної та туристичної сфери» .

Операційна ціль 5.4 «Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини»

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» , операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

3. Мета та завдання проекту

 

  • підвищення  доступу жителів сіл до галузі культури шляхом покращення матеріально-технічного стану об’єктів культурного обслуговування

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вербська, Куренівська територіальні громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення громад – 1880 чоловік;

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

     У 1988 році було розроблено робочий проект на будівництво  клубу на 300 місць в селі Вербка Чечельницького району.

           У 1989 році було почато будівництво. У 1993 році будівництво завершене на 95 %.

          Розробкою й фінансуванням робочого проекту займався  на той час діючий  в селі Вербка колгосп імені Калініна. У зв’язку з реорганізацією у 1991 році  колгосп ім.. Калініна  було перейменовано на « Золотий колос», який і передав на баланс клуб на 300 місць. За період реорганізації будівництво припинилося.

         У 2000 році колгосп « Золотий колос» було перейменовано на СТОВ «АФ «Вербка» який і став правонаступником будинку культури. В зв’язку з реорганізацією та відсутнім фінансуванням, неспроможністю довести будівництво до кінця дана споруда була спустошена, обкрадена  та побита.

        У  1998 році було закрито два сільських клуби.

        У  2008 році будинок культури передано на баланс Вербської сільської ради.

        У 2009 році  сільським головою започаткований фестиваль духової музики «Давай за музик». Фестиваль проводиться щорічно й набув міжрегіонального значення. Участь у фестивалі беруть колективи Вінницької, Одеської, Кіровоградської областей.

        У  2012 році в приміщенні сільської ради в залі засідань  було відкрито клубний заклад на 60 чоловік і прийнято на посаду художнього керівника, який займається культурно – масовими заходами. При клубному закладі функціонують  духовий оркестр, чоловічий та жіночий ансамблі, дитячий колектив, драматичний гурток.

         Село Вербка являється одним із сіл Чечельницького району де немає будинку культури.

        На даний час  Україна є Європейською державою і має нести європейські цінності в життя та розвиток народної культури та мистецтва, зберігання народної та духовної творчості Українського народу. Даний будинок культури має бути реконструйований, дієздатний і працювати на культурний та творчий розвиток жителів села.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Суспільство матиме згуртовану, культурно – збагачену громаду і сучасне село. Цей проект підвищить настрій та духовність громадян, допоможе самореалізуватися молоді сіл, згуртує різновікові категорії населення для втілення проблем та прийняття управлінських рішень спільно з органами місцевого самоврядування. Відродиться практика громадських робіт в місцях, що мають загальну суспільну користь.

        Вербський сільський будинок культури стане центром громадської активності

8. Основні заходи проекту

    Заміна покрівлі даху з утепленням  основного корпусу закладу, спортивного залу та їдальні;

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017 рік

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

7662,2

 

 

7662,2

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет – 6441,6 тис. грн;

місцевий бюджет – 820,6 тис .грн;

інвестор – 400,0 тис .грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Чечельницька райдержадміністрація, районна рада

Вербська сільська рада

СТОВ АФ «Вербка»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)