Технічне завдання

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

  • визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці.

  • планування розвитку території громади.

  • вирішення питань забудови території.

  • створення повноцінного життєвого середовища для громадян, та умов для надання високоякісних та доступних публічних послуг.

  • забезпечення сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 


Об’єднання територіальних громад змінить межі адміністративно-територіальних одиниць області. Для забезпечення сталого розвитку новоутворених територій громад необхідно розробити містобудівну документацію – «Схеми планування територій громад» -- як інструмент регулювання планування територій, вимоги якої будуть враховані при складанні програм розвитку громад та населених пунктів