Технічне завдання

Формування духовно багатої, інтелектуально розвиненої людини