Технічне завдання

Реконструкція приміщень гінекологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці (коригування)

Стратегічна  ціль 6 “Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» , операційна ціль 6.1- «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

«Реконструкція гінекологічного відділення ВОКОД  по  Хмельницькому шосе ,84 в м.Вінниці»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Розділ VI  Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06.2015 №893, стратегічна  ціль 5 «Розвиток соціальної та туристичної сфери області» операційна ціль 5.2.»Покращення стандартів медичного обслуговування населення області»

3. Мета та завдання проекту

 

Зниження  рівня  захворюваності  та  смертності,  забезпечення загального та  рівного  доступу  населення до  високоякісних  послуг лікування   онкогінекологічних  хворих, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

1600 тис.чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Покращення  якості  надання  спеціалізованої  онкогінекологічної  допомоги, відділення  потребує  реконструкції,  яка  не  проводилась  останніх  двадцять років, та встановлення  сучасного  обладнання

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки людського життя, зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату територіальної громади, зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я району та впровадження сучасних технологій  лікування  онкохворих, що сприятиме покращенню медичного обслуговування населення області.

8. Основні заходи проекту

 

Реконструкція гінекологічного  відділення: проведення  перепланування  та  переоснащення  відділення

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017 рік

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1284,9

 

 

1284,9

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет – 1160,0 тис.грн.

Місцевий бюджет – 124,9 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Департамент охорони здоров’я

Вінницької ОДА

Вінницький обласний клінічний  онкологічний диспансер

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)