Технічне завдання

3.1.1.2. Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – с.м.т. Новомиколаївка Запорізької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.1.1.2. Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – с.м.т. Новомиколаївка Запорізької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», операційна ціль «Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості», завдання «Розвиток сільської місцевості».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – налаштування стабільного та якісного водопостачання населення Вільнянського та Новомиколаївського районів Запорізької області, підключення до водопостачання споживачів с. Колос, с. Миролюбівка, с. Антонівка Вільнянського району та с. Підгірне Новомиколаївського району

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вільнянський та Новомиколаївський райони

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

17,0 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Перша лінія водогону м. Вільнянськ – смт Новомико-лаївка збудована в 1985 році. Це єдина артерія, яка забезпечує питною водою 17,0 тис. населення двох районів.

Необхідність реконструкції водопроводу м. Вільнянськ – смт Новомиколаївка обумовлена незадовільним технічним станом існуючих споруд водопостачання. Подача води у Вільнянський та Новомиколаївський райони здійснюється по водоводу м. Запоріжжя (ДВС-1) – м. Вільнянськ – смт Новомиколаївка. 

На даний час ділянка  водогону від с. Колос Вільнянського району до с. Підгірне Новомиколаївського району довжиною 14,7 км потребує нагальної заміни.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання.

2. Забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам.

3. Поліпшення екологічного та санітарно-епідеміоло-гічного стану Вільнянського та Новомиколаївського районів;

4. Підвищення інвестиційної привабливості забудованих територій.

8. Основні заходи проекту

Заміна металевих труб на поліетиленові.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

08/2015 – 12/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

33889,003

 

 

33889,003

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Запорізька обласна державна адміністрація, Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)