Технічне завдання

3.12.5.5. Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10 - реконструкція

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.12.5.5. Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10 - реконструкція

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 12 «Забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги, динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворювань, формування мотивації до здорового способу життя населення, поліпшення демографічної ситуації»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Створення умов для формування здорового населення».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – поліпшення матеріально-технічної бази обласної клінічної лікарні та умов перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні, а також забезпечення хворих, які знаходяться на лікуванні загальним, дієтичним, раціональним харчуванням

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

2470 осіб

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Будівля харчоблоку тривалий час перебуває в аварійному стані. Інженерні мережі, як і сама будівля, харчоблоку прийшли в занепад. Незважаючи на косметичні ремонти на сьогоднішній день приміщення не тільки не відповідає санітарним нормам, вимогам охорони праці та технічної безпеки, а й становить загрозу для життя робітників.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Покращення умов приготування їжі та харчування людей, збільшення кількості осіб харчування (пацієнтів та робітників).

8. Основні заходи проекту

 

Заміна електричних, вентиляційних мереж та реконструкція приміщення харчоблоку із заміною технологічного обладнання.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

08/2015 – 08/2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

14703,191

 

 

14703,191

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Запорізька обласна державна адміністрація, Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)