Технічне завдання

Реконструкція дитячої лікарні по вул. Марата, 23 в м. Шостка

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція дитячої лікарні по вул. Марата, 23 в м. Шостка

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Пріоритетний напрям 1.3. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів

Завдання 1.3.6. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону

Операційна ціль 1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах

Завдання 1.4.3. Стимулювання заходів з енергозбереження

3. Мета та завдання проекту

 

- забезпечення ефективного використання енергоресурсів, бюджетних коштів, підвищення якості надання медичної допомоги шляхом модернізації лікувально-профілактичних закладів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

м.Шостка Сумської області

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

населення міста Шостка (78,7тис.осіб).

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Проект передбачає проведення реконструкції КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня». На даний час дитяча лікарня має старі дерев’яні вікна, в наявності значні втрати тепла (до 30%), що призводить до не раціонального використання енергоресурсів та надмірних витрат бюджетних коштів. 

Здійснення заміни старих дерев’яних вікон Шосткинської дитячої лікарні на сучасні тепло-шумоізоляційні  металопластикові дозволить значно скоротити втрати тепла і відповідно, буде досягнута економія бюджетних коштів.

Діти міста Шостка та прилеглих районів будуть отримувати лікувально-оздоровчі послуги в належних умовах . Проект спрямований на зниження споживання тепла при одночасному поліпшенні рівня теплового комфорту

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Забезпечення ефективного використання енергоресурсів, бюджетних коштів, підвищення якості перебування дітей в навчальному закладі.

8. Основні заходи проекту

 

- Заміна віконних прорізів (216,7 кв.м.) Шосткинської дитячої лікарні на сучасні тепло-шумоізоляційні  метало пластикові вікна;

- Заміна дверних прорізів (98,5 кв.м.) Шосткинської дитячої лікарні на сучасні тепло-шумоізоляційні.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З травня 2015 року до вересень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

975,8

-

-

975,8

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет-875,0 тис.грн. , місцевий бюджет- 100,8 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Шосткинська міська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-