Технічне завдання

Реконструкція існуючої газової котельні з встановленням котла на твердому паливі потужністю 1,0 МВТ за адресою: смт. Краснопілля, вул. Лермонтова, 39

1.Назва проекту

Реконструкція існуючої газової  котельні з встановленням котла на твердому паливі потужністю 1,0 МВТ за адресою: смт. Краснопілля, вул. Лермонтова, 39

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає об’єкт

Завдвння з Державної стратегії розвитку «Оптимізація  структури регіонального екрнергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед в об’єктах соціальної сфери

 Завдання із Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року», затвердженої рішенням обласної ради шостого скликання 09.04. 2015, яким відповідає проект:

1.4.1. «Підвищенння управління енергетичними ресурсами»

1.4.2. «Підтримка альтернативної енергетики»

1.4.3. Стимулюввання заходів з енергозбереження

Завдання з Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року: 1.5.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

3. Мета та завдання проекту

Мета  проекту – надання якісних медичних послуг населенню Краснопільського району шляхом створення належних санітарних умов у Краснопільській районній центральній лікарні та Краснопільській сільській амбулаторії.

Завдання проекту   -  дообладнання існуючої газової котельні , яка забезпечує теплопостачанням лікувальні заклади,     твердопаливним котлом  з метою заміщення   природного газу на виробництво теплової енергії для системи опалення та гарячого водопостачання.

Робота котла передбачається на твердому паливі (дрова та відходи деревини)

4. Територія, на яку проект матиме вплив

На територію Краснопільського району

5.Кількість населення, на яке поширюється проект

29 тис. чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 Проблемою, від якої наразі потерпають пацієнти та відвідувачі лікувальних закладів, опалення яких здійснюється від котельні, яка знаходиться за адресою смт Краснопілля, вул. Лермонтова, є нестабільність забезпечення в приміщеннях медичних закладів,  температурного режиму відповідно до санітарних норм через  недостатність  бюджетних коштів на оплату рахунків за використану  теплову енергію та встановлення лімітів споживання газу для району.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Соціальний аспект – це задоволення населення району   в отриманні  якісних медичних послуг. Забезпечення  дотримання в медичних  закладах санітарних норм і правил утримання установи, дасть можливість зменшити ризики щодо недотримання температурного режиму в лікувальних закладах.

 Економічний ефект  у витратах на опалення при повному заміщенні газу  на дрова та відходи деревини складе  695,6  тис. грн.

8.Основні  заходи проекту для досягнення цілі

1. Часткова реконструкція приміщення котельні

2.  Демонтаж існуючого обладнання

3.  Встановлення твердопаливного котла «УКЗС -1,0»

4. Встановлення газоаналізатора

5.Теплоізоляція трубопроводів і обладнання котельні

6. Виконання пусконалагоджувальних робіт

 

9.Період реалізації проекту

з (серпня 2015 року ) – до (листопада 2015 року):

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

454,604

 

 

 

11.Джерела та частки фінансування

 

Фонд регіонального розвитку  –  409,144 тис. грн.

Бюджет Краснопільської селищної ради –  45,460 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Краснопільська селищна рада (спів фінансування проекту та його реалізація)

 Фонд регіонального розвитку (спів фінансування проекту)

 

13. Інша інформація