Технічне завдання

«Каналізаційна насосна станція № 1 та напірний колектор м.Білопілля-реконструкція»

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватись  за  рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 «Каналізаційна насосна станція № 1 та напірний колектор м.Білопілля-реконструкція»

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії  регіонального розвитку регіону, якому відповідає проект

  1.5.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

3. Мета та завдання проекту

 В результаті реалізації проекту в м. Білопілля буде завершено створення багаторівневої системи економії ресурсів, яка сприяє зменшенню витрат та собівартості водовідведення  та створює перспективи для встановлення оптимальних тарифів, які не викликають незадоволення споживачів та дозволяють розвивати систему водовідведення.Забезпечення екологічної стабільності. .

4.Територія, на яку проект матиме вплив

Білопільської міської ради, в екологічному плані басейну ріки Вир.

5. Кількість населення,  на яке поширюється проект

 Приблизно 12 000 людей,  які  проживають в центральній частині міста в  145 багатоквартирних житлових будинках та працівники 30 закладів соціальної сфери та бюджетної сфери.

6.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

У м. Білопілля Сумської області інженерні каналізаційні мережі знаходяться в незадовільному стані .Побудовані в 60- ті роки 20 століття . Каналізаційна насосна станція № 1 та напірний колектор відпрацювали свій термін експлуатації, обладнані застарілим обладнанням та підлягають реконструкції.Саме на цій ділянці- значний резерв економії, тому що втрати на перекачування застарілими та засміченими трубами застарілих мережта насосними агрегатами лягають тягарем на тарифи та фінансову стабільність водоканалу.

7. Очікувані кількісні та якісні  результати від реалізації проекту, інновації проекту

 Економія електроенергії від заміни насосного обладнання складе  від заміни 1 одиниці обладнання за рік складає :804х365=245280 кВтгод.Коефіцієнт роботи насосного обладнання-К-0,69

Економія електроенергії від заміни 2 насосів складе на рік:245280х0,69х2=485654,4 кВт/год.

8.Основні заходи проекту

Реконструкцією передбачається будівництво насосної станції на ділянці діючої КНС без машинного залу з погружними насосами, перемикання міських мереж водовідведення діаметром 300 мм. на нову насосну станцію, будівництво напірного колектору від насосної до очисних споруд.

 

9.Період здійснення:

з ( липня 2015 року) - до ( грудня 2015 року):

10. Обсяг фінансування  проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2140,039

-

-

-

Джерела та обсяг фінансування проекту

 Державний бюджет, міський бюджет

 

Ключові учасники  реалізації проекту

 Білопільська міська рада- замовник проекту та власник майна, КП»Водоканал Білопілля»- оперативне управління та експлуатація об’єктів – суб’єкт інвестиційної діяльності.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 -