Технічне завдання

Капітальний ремонт Троїцького Будинку народної творчості ім. Ростислава Палецкого в с.Троїцьке Любашівського району Одеської області

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Капітальний ремонт Троїцького Будинку народної творчості ім. Ростислава Палецкого в с.Троїцьке Любашівського району Одеської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Згідно Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженої
постановою Кабінету Міністрів Українивід 6 серпня 2014 р. № 385

ЦІЛЬ 2

Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання.

Соціокультурний розвиток

Ціль B.2.2. Розвиток культури та збереження об'єктів

культурної спадщини

B.2.2.1. Розбудова у сільській місцевості об'єктів

культури

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Любашівський  район  Одеської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

30546 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Матеріальні предмети спадщини, що знаходяться в Будинку народної творчості, потребують поліпшення умов зберігання. Приміщення немає опалення та потрібного мікроклімату, що шкодить фарбовому шару та деформуванню самого паперу.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Троїцький Будинок народної творчості ім. Ростислава Палецького – це центр  культури Одещини. Має свою неповторну унікальність та важливість у вихованні  підростаючого  покоління, збереження культурної спадщини і надбань поколінь, підвищення культурного потенціалу району.

8. Основні заходи проекту

 

Капітальний ремонт Троїцького Будинку народної творчості ім. Ростислава Палецкого в с.Троїцьке Любашівського району Одеської області

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

травень 2017р-жовтень 2017р

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

686,764

 

 

 

11. Джерела фінансування проекту

 

Місцевий бюджет, ДФРР

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Відділ культури Любашівської РДА Одеської області

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-