Технічне завдання

Створення туристично-рекреаційного комплексу Кілійського району як «території пріоритетного розвитку туризму

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Створення туристично-рекреаційного комплексу Кілійського району як «території пріоритетного розвитку туризму»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

№1- Підвищення рівня конкурентоспроможності,

А.3. Якісний розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

3. Мета та завдання проекту

 

- створення конкурентоспроможного комплексу, здатного задовольнити іноземних та вітчизняних туристів в наданні якісних туристичних послуг;

- сприяння притоку інвестицій.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Міста: Кілія, Вилкове

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Під час реалізації проекту заплановано створення близько 500 нових робочих місць, із розрахунку прогнозованого залучення 120 осіб на рік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Суттєве поліпшення умов для розвитку туризму в Кілійському районі у всіх його формах та проявах

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

- Збільшення кількості туристичних відвідувань з 36 000 осіб до 72 000 осіб,

-Збільшення долі надходжень від підприємницької діяльності до місцевого бюджету в 2016 році має бути не менш  25 відсотків,

 - Створення близько 500 нових робочих місць.

8. Основні заходи проекту

 

- перепрофілювання паркової будівлі міської комунальної власності в ресторан національної кухні;

- створення у Кілійському районі комплексу «Кілійська Фортеця»;

- створення в Кілійському районі туристично – інформаційного центру (ТІЦ) «Хвилі Дунаю» у місті Кілії;

- створення музею природи «Дельта Дунаю» у місті Вилкове

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2016-2018 роки

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2165,3

2165,3

 

 

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, обласний, місцевий бюджет, гранти

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Одеська ОДА, Кілійська РДА, ЄС

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)