Технічне завдання

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Ціль 1.  Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів,  у частині забезпечення розвитку інфраструктури міст, залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію інженерної та соціальної інфраструктури міст.

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток в частині  недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до базових соціальних, комунальних,адміністративних, транспортних, інформаційних та інших послуг та створення умов для співробітництва регіонів.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою даного проекту є створення комфортних умов для переміщення громадян містом на транспортних засобах загального користування та власних транспортних засобах, для досягнення якої необхідно виконати наступні завдання:

  1. Залучення додаткових коштів в сферу ЖКГ з метою вирішення нагальних потреб громади;

2. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300;

3. Забезпечення громадян цільових груп соціальною складовою життєдіяльності;

4. Розповсюдження позитивного досвіду впровадження проекту через ЗМІ.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Арцизький район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Близько 45000 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В процесі експлуатації автомобільні дороги та дорожні споруди піддаються багаторічній та багатократній дії автомобілів, що рухаються, та природно-кліматичних факторів.

Під сумарною дією навантажень та клімату в автомобільній дорозі та дорожніх спорудах накопичуються втомні та залишкові деформації, з’являються руйнування. Цьому сприяють постійне зростання інтенсивності руху, та особливо підвищення осьових навантажень автомобілів та частки важких автомобілів у складі транспортного потоку.

Невідповідність між вимогами до доріг та їх фактичним станом поступово наростає, особливо в умовах значної нестачі коштів, що виділяються на утримання та ремонт доріг. В результаті цього не виконуються всі необхідні види ремонтних робіт, накопичується «недоремонт», перш за все, полотна та дорожнього одягу.

Все це призводить до того, що настає момент, коли звичайний захід з утримання та ремонту дороги, що виконується дорожньо-експлуатаційною організацією, вже не забезпечують виконання підвищених вимог до транспортно-експлуатаційних показників дороги з підтримки швидкісного режиму та безпеки руху.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Проектом передбачається досягнення основних результатів проекту:

1. Продовжено на практиці процес відновлення об’єктів житлово-комунального господарства міста та залучено з додаткових джерел фінансування проектів розвитку міста.

3. Проведено підсумкове громадське обговорення результатів проекту через офіційний веб-сайт Арцизької районної державної адміністрації  та  ЗМІ.

4. Досягнуто прискорення розвитку галузі житлово-комунального господарства Арцизького району; створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення, суттєва економія бюджетних коштів на відновлення галузі житлово-комунального господарства Арцизького району, згуртування міської громади в процесі досягнення результатів проекту; підвищення рівня громадської довіри до влади.

8. Основні заходи проекту

 

Етапи реалізації проекту:

Підготовчий –  розробка проектно-кошторисної документації, проведення процедур закупівлі;

Реалізація –  проведення ремонтно-будівельних робіт;

Підсумковий –розповсюдження інформації про виконання проекту в ЗМІ.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 з 04.2017 - до 12.2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 2рік

 3рік

Разом

14200,0

-

-

14200,0

11. Джерела фінансування проекту

 

місцевий бюджет –1420,0 (10%)

державний бюджет – 12780,0 тис.грн. (90%)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Арцизька районна державна адміністрація - управління, координація, контроль впровадження проекту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300»;

Співфінансування проекту – місцевий бюджет;

Служба автомобільних доріг в Одеській області  - розробка зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300»;

Підрядна організація, яку буде визначено після проведення процедури закупівлі - Виконання робіт з капітального ремонту об'єкта будівництва «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Т16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата, км 80 +140-км 77+300»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-