Технічне завдання

Школа на 470 місць в с. Надрічне Тарутинського району Одеської області - завершення будівництва

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Школа на 470 місць в с. Надрічне Тарутинського району Одеської області – завершення будівництва.

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

Створення якісних умов навчання та зменшення соціальної напруги в громаді.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Надрічненська сільська рада Тарутинського району, Одеської область.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

2098 чоловік.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Будівля діючої  школи  Надрічненської сільської ради знаходиться у аварійному стані, є експертиза щодо непридатності будівлі до експлуатації та недоцільності здійснення ремонтних робіт. Діти потребують якісних умов навчання із відповідними санітарно - гігієнічними нормами.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Будівля нової школи з умовами навчання відповідними санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам діючого законодавства щодо підвищення надання освітніх послуг. Створення додаткових робочих місць та зменшення соціальної напруги.

8. Основні заходи проекту

 

Заходи з енергозбереження.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

2017 р.-2019 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

20000,00

20000,0

16765,00

56765,00

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР, місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

-

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-