Технічне завдання

Забезпечення ефективного функціонування Комунального підприємства «Балтакомунсервіс» Балтської міської ради Одеської області шляхом закупівлі автогрейдера

Технічне завдання на інвестиційний проект

                                                          

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Забезпечення ефективного функціонування Комунального підприємства «Балтакомунсервіс» Балтської міської ради Одеської області шляхом закупівлі автогрейдера

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

Ціль 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

Операційна ціль: поліпшення транспортної доступності в межах регіону.

Завдання: розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів.

Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року:

Стратегічна ціль А.1.: Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури.

Операційна ціль А.1.1.: Створення сучасної мережі автомобільних доріг загального користування.

Завдання A.1.1.2.: Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, доведення їх до параметрів І категорії.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є підвищення якості обслуговування  та забезпечення життєвих потреб мешканців громади, забезпечення рівності та гармонійності у розвитку населених пунктів, які увійшли до складу Балтської об’єднаної територіальної громади, створення умов, за яких КП «Балтакомунсервіс»матиме змогу оперативно та ефективно обслуговувати мережу доріг місцевого значення та забезпечувати своєчасне проведення розчистки та грейдерування доріг  об’єднаної територіальної громади.

Завданням проекту є закупівля автогрейдера для КП «Балтакомунсервіс» Балтської міської ради Одеської області з метою розчистки та грейдерування доріг Балтської об'єднаної територіальної громади. 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Балтської об'єднаної територіальної громади: 854,6 кв. км.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення громади: 32906 осіб.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На даний час основною проблемою є відсутність технічних засобів для ремонту доріг комунальної власності загального користування, що не дає можливості утримувати їх в належному стані, зокрема, взимку боротися зі сніговими заметами, а весняно-осінньої пори - грейдерувати і планувати після підсипки щебенем  вулиці та дороги.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Після закупівлі автогрейдера буде забезпечено обслуговування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах громади, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів громади.

8. Основні заходи проекту

Даним проектом передбачається: проведення відкритих торгів;визначення переможця; закупівля автогрейдера.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з травня 2017 року - до липня 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

2 450,0

-

-

2 450,0

11. Джерела фінансування проекту

Бюджет об’єднаної територіальної громади, державний фонд регіонального розвитку

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Супровід і управління проектом буде здійснювати Балтська міська рада, використання автогрейдера з метою виконання відповідних робіт здійснюватиме КП «Балтакомунсервіс».

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-