Технічне завдання

Будівництво самотічного каналізаційного колектору в м. Балта Одеської області

Технічне завдання на інвестиційний проект

                                                          

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво самотічного каналізаційного колектору в м. Балта Одеської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

Ціль 2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток.

Напрямок: Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом.

Завдання: Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року:

Операційна ціль C.2.2: Забезпечення екологічно сприятливих умов життя.

Завдання C.2.2.1: Модернізація системи водовідведення для  створення умов екологічної безпеки життя населення.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення міста якісними житлово-комунальними послугами, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для  надання житлово-комунальних послуг, забезпечення надійного  водовідведення одного з мікрорайонів міста Балта, запобігання виникнення техногенної та екологічної катастрофи.

Завданням проекту є будівництво самотічного каналізаційного колектора, що дасть змогу забезпечити надання населенню та об’єктам соціального значення якісних житлово-комунальних послуг з водовідведення, захист  ґрунтів та водних ресурсів від забруднень, покращення екологічного та санітарно-епідемічного стану мікрорайону. 

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Один із центральних мікрорайонів м. Балта, чисельність мешканців якого складає 9,2% чисельності міста. Територія охоплює 8 вулиць.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

В зоні обслуговування близько 2 140 мешканців, близько 1000 працівників, учнів, дітей об’єктів соціального значення (школи, дитячий садок тощо)

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Відсутність централізованої міської каналізації в одному із мікрорайонів міста може призвести до аварійної ситуації та санітарного забруднення прилеглої території. Крім того, вивіз  господарсько-побутових стоків з вигрібних ям є затратним для комунального підприємства міста. Реалізація проекту направлена, головним чином, на підвищення потужності існуючої міської системи відведення і очищення стічних вод.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Завдяки будівництву самотічного каналізаційного колектора та введення його в експлуатацію буде забезпечено водовідведення та покращення екологічного стану навколишнього середовища в одному із центральних мікрорайонів м.Балта, де проживає близько 2140 мешканців. Очікувана проектна потужність складає 45 625 м. куб.

8. Основні заходи проекту

Даним проектом передбачається: прокладка нових внутрішньомайданчикових мереж загальною протяжністю 500 погонних метрів та улаштування нових оглядових колодязів, будівництво самопливного колектору з поліетиленових труб загальною протяжністю 760 погонних метрів та 36 оглядових колодязів зі збірних залізобетонних елементів  

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з квітня 2017 року - до червня 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1 492,326

-

-

1 492,326

11. Джерела фінансування проекту

місцевий бюджет, державний фонд регіонального розвитку

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Супровід і управління проектом здійснюватиме Балтська міська рада Одеської області та Комунальне підприємство «Балтаводоканал». До реалізації проекту буде залучена відібрана підрядна організація для здійснення будівельних робіт

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-