Технічне завдання

Капітальний ремонт зовнішнього водогону по вулиці Красній за адресою Одеська область с. Гетьманівка

 Технічне завдання  

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Капітальний ремонт зовнішнього водогону по вулиці Красній за адресою: Одеська область с. Гетьманівка

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

З 2.4. «Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами»  

С,1,1,2 Розвитек та модернізація централізованої системи питного водопостачання.

3. Мета та завдання проекту

 

Основною метою є відновлення роботи системи водопостачання  на центральній вулиці села Гетьманівка.  

Завдання проекту -   відновлення роботи  водогону, який був побудований у 50 роках минулого століття,  що дасть змогу забезпечити якісне водопостачання дитячого садочка та населення см. Гетьманівки.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

С. Гетьманівка Савранського району Одеської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

    224 особи, з них  дітей- 32   пенсіонерів - 50   

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Відсутність питної води, що є найголовнішим чинником здоров’я. Лише 5 % населення має доступ до централізованого водопостачання, інші жителі користуються привозною, колодязною та дощовою водою.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Облаштування свердловини, насосної станції та відновлення 2,2 км водогону

8. Основні заходи проекту

 

 1. Підготовка та проведення установчого семінару по проекту, що передбачає узгодження плану дій, визначення функціональної групи проекту та відповідальних за виконання заходів проекту.

2. Ознайомлення з кращими практиками  по  темі  проекту

3. Створення органів самоорганізації населення, а саме громадської організації, задля забезпечення функціонування та підтримки новоствореного об’єкту.

4. Капітальний ремонт  водопроводу в с. Гетьманівка 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З жовтня 2016 року по  травень 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

129,506

780,119

-

909,625

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку¸ місцевий бюджет,  кошти громади,  кошти  донорів 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Савранська районна державна адміністрація – заявник, Савранська селищна рада координатор та виконавець проекту , громада с. Гетьманівка – виконавці, здійснюють контроль за термінами та якісттю виконання проекту.  

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)