Технічне завдання

1.8. Створення енергетичних кооперативів

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики

Назва проекту:

1.8. Створення енергетичних кооперативів

Цілі проекту:

Замінити використання газу в тепло генеруючій мережі області на альтернативне більш-дешеве відновне біопаливо, що вирощуватиметься (заготовлятиметься) енергокооперативами.

Використовувати, переважно, облогуючі та непридатні для с/г землі Рівненської області для виробництва відновного біопалива

Створити нові робочі місця в сільській місцевості.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сільські райони Рівненської області

Стислий опис проекту:

Подорожчання енергоресурсів (в т.ч. газу) спричинило стрімке подорожчання виробництва тепла в Рівненській області і ця тенденція буде продовжуватись в найближчі роки. Разом з тим, в Рівненській області більше 100 тис. га земель облогують і можуть бути використані для виробництва альтернативного відновного біопалива. Відновним біопаливом можуть бути енергетичні рослини – міскантус (різновид очерету), енергетична верба.

Реалізація проекту розпочне створення 5 енергокооперативів, що включатиме придбання обладнання для заготівлі біопалива і посадку енергетичних рослин. Виготовлене  біопаливо постачатиметься в міста/селища для опалення установ комунальної сфери. Завдяки здатності рослини Miscanthus Giganteus  відновлювати ґрунти, очищати їх від пестицидів, гербіцидів, радіонуклідів та радіаційного забруднення (дослідженнями доведено, що відновлюються навіть ґрунти забруднені аварією на ЧАЕС) буде відновлено значну кількість непридатних та занедбаних земель.

Очікувані результати:

  • Створено 5 енергокооперативів в яких працевлаштовані сільські мешканці.
  • Налагоджено виробництво відновного біопалива.
  • Придбано посадковий матеріал та засаджено землі посадковим матеріалом – енергетичними рослинами.
  • Придбано обладнання для заготівлі біопалива та переобладнання котелень міст/селищ на твердопаливні.
  • Біопаливо постачається в міста/селища для опалення установ комунальної сфери.

Ключові заходи проекту:

  • Створення 5 енергокооперативів.
  • Придбання обладнання для заготівлі твердого палива для п’яти енергокооперативів.
  • Переобладнання котелень міст/селищ на твердопаливні.
  • Придбання посадкового матеріалу та здійснення посадки енергетичних рослин.

Період здійснення:

2015 – 2017 роки:

Приблизна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

1200

3600

7200

10000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, міжнародні фонди, Державний фонд регіонального розвитку,  інвестиції (заміна опалювальних газових котлів у містах на твердопаливні)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Облдержадміністрація, райдержадміністрації та райради, міські ради, сільськогосподарські кооперативи

Коментарі: