Технічне завдання

6.2.Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та їх об’єднань

Заходи:

–          стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів;

–          сприяння досягненню оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади шляхом передачі функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

–          створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку територіальних громад;

–          забезпечення доступності та якості публічних послуг в тому числі з використанням системи електронного урядування, враховуючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями;

–          забезпечення збалансованості місцевих бюджетів області;

–          забезпечення 100% фінансування програм соціально-економічного розвитку територіальних громад;

–          забезпечення постійного зростання доходної частини місцевих бюджетів рік до року;

–          стимулювання зайнятості населення (в т.ч. людей з обмеженими фізичними можливостями) в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг тощо;

–          створення умов для соціального розвитку села, підвищення якості життя сільських мешканців, мотивації до соціальної відповідальності агробізнесу;

–          підписання угод з сільськогосподарськими підприємствами щодо спільної підтримки територіальних громад;

–          використання механізму державно-приватного партнерства для розвитку територіальних громад;

–          підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади, удосконалення їх взаємовідносин з фізичними і юридичними особами, в тому числі шляхом впровадження системи електронного урядування;

–          створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

–          здійснення бюджетної та податкової децентралізації, закріплення за кожною ланкою самоврядування стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій та стимулювання податкоспроможності громад;

–          розвиток міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної  регіональної політики;

–          створення офіційних веб-сторінок громад;

–          активізація грантової діяльності громад (в т.ч. шляхом створення Ресурсних Центрів та Агенцій регіонального розвитку);