Технічне завдання

Будівництво будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Будівництво будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегічна ціль 4: забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 р.р.

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту - створення сприятливих умов для культурно-просвітницького розвитку мешканців смт Теофіполь шляхом завершення будівництва будинку культури.

Завдання проекту:

- створення сприятливих умов для забезпечення культурно-просвітницьких послуг, здорового способу життя, розвитку народної творчості і дозвілля дошкільнят, школярів, молоді та дорослих;

- забезпечення максимальної зайнятості молоді у вечірній час та підлітків у позаурочний та літній час;

- організація та проведення різних свят та конкурсів;

- забезпечення можливості проведення загальнорайонних масових заходів;

- розширення мережі гурткової  та клубної роботи.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Теофіпольський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Орієнтовно 26,9 тис.осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Теофіпольський район один єдиний в області в якому відсутній районний будинок культури. Молодь не має де проводити своє дозвілля.

Район не має можливості за кошти місцевого бюджету завершити будівництво будинку культури.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

- підвищення культурного     рівня   життя територіальної громади та розвитку сільської місцевості в цілому за рахунок підвищення культурного рівня мешканців;

- створення      сприятливих умов   для     збереження   колоритної    культури, звичаїв, традицій;

- відродження  забутих           національних традицій        через організацію додаткових гуртків та клубів за інтересами;

- зростання відвідуваності будинку культури;

- додаткові надходження в місцевий бюджет від здачі приміщень будинку культури в оренду;

- економія коштів бюджету через використання енергозберігаючих технологій.

8. Основні заходи проекту

 

Проведення монтажно-будівельних робіт. Прийом та оформлення відповідних документів. Подання звітів. Інформування населення про результати реалізації проекту. Проведення моніторингу та оцінки результатів проекту.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

01 січня 2017 по 31 грудня 2018

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

10000

10000

 

20000

11. Джерела фінансування проекту

 

- кошти державного фонду регіонального розвитку;

- кошти місцевого бюджету

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Відділ культури Теофіпольської РДА

Теофіпольська РДА

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)