Технічне завдання

Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області

Технічне завдання

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної  медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Відповідає: Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: стратегічна ціль №2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток»,  завдання: «створення умов для формування здорового населення»; підвищення якості надання первинної медичної допомоги; профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості.

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року: Стратегічна ціль № 5 «Розвиток соціальної та туристичної сфери області», операційна ціль 5.2. «Покращення стандартів медичного обслуговування населення області».

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є повноцінне  функціонування  установи, забезпечення високої якості життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям району. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, поліпшення діагностичного процесу, профілактики і лікування хвороб сприятиме покращенню якості  медичного обслуговування, демографічних показників населення району.

            Завдання проекту:

  • проведення  комплексу будівельно-монтажних робіт із реконструкції амбулаторії;
  • забезпечити надання якісних,  доступних медичних послуг мешканцям Тростянецького  району;
  • розвиток місцевої ініціативи в забезпеченні гідного життя громадян, залучення їх до участі в реалізації проекту

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Тростянецький район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

4571 чоловік,  в тому числі 610 дітей. (жителі с.Ободівка, Нова Ободівка, Бережанка, М.Стратіївка, Торканівка ) та 29 працівників амбулаторії.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Приміщення Ободівської лікарської амбулаторії не відповідає санітарно-епідеміологічним нормам. Однією із проблем є протікання даху в багатьох місцях, що призводить до неминучої подальшої руйнації приміщення. Перший поверх будівлі, в якому знаходиться лікарська амбулаторія було побудовано у 1907 році, другий добудували у 1952 році і по нинішній час реконструкції не проводилось, а тому існує гостра необхідність у його проведенні. Приміщення  має суттєві втрати тепла та низьку енергоефективність  через  фізичне та моральне зношення фактично всіх віконних блоків, та більшості  комунікацій.  

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Реалізація  інвестиційного проекту в с. Ободівка дасть можливість підвищити якість надання медичних послуг населенню району, а саме:  покращення умов обстеження, лікування пацієнтів та умов праці медичних працівників.

8. Основні заходи проекту

 

  • підготовка техніко-економічного обґрунтування проведення реконструкції приміщення амбулаторії, проведення підготовчої роботи;
  • здійснення комплексу демонтажних та будівельно-монтажних робіт із реконструкції лікарської амбулаторії;
  • розвиток місцевої ініціативи в забезпечені гідного життя громадян, залучення їх до участі в реалізації проекту.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З 01.06.2017 року по 01.12.2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1520,4

-

-

1520,4

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР – 1339,4 тис.грн  (88,1%)

Районний  бюджет –  181 тис.грн (11,9%)

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада, КУ «Тростянецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Проектно-кошторисна документаціянаявна.Об’єкт знаходиться в оперативному управліннікомунальної установи «Тростянецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».