Технічне завдання

Реконструкція приміщень лікувального корпусу під відділення реанімації та інтенсивної терапії Тростянецької ЦРЛ по вулиці Мічуріна, 60 в смт. Тростянець Вінницької області.

Технічне завдання на інвестиційний проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція приміщень лікувального корпусу під відділення реанімації та інтенсивної терапії Тростянецької ЦРЛ по вулиці Мічуріна, 60 в смт. Тростянець Вінницької області.  

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Відповідає: Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: стратегічна ціль №2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток»,  завдання: «створення умов для форсування здорового населення»; підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги; створення належних умов праці медичних працівників у сільській місцевості.

Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року: Стратегічна ціль № 5 «Розвиток соціальної та туристичної сфери області», операційна ціль 5.2. «Покращення стандартів медичного обслуговування населення області».

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є  повноцінне  функціонування  установи, приведення реанімаційного відділення до вимог санітарного законодавства та  забезпечення в відповідного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, створення комфортних та безпечних умов перебування в приміщенні та поліпшення якості надання медичних послуг хворим, покращення енергоефективності будівлі.

            Завдання проекту:

  • підготовка техніко-економічного обґрунтування проведення реконструкції  реанімаційного відділення, проведення підготовчої роботи;
  • проведення  комплексу будівельно-монтажних робіт із реконструкції  реанімаційного відділення;
  • розвиток місцевої ініціативи в забезпеченні гідного життя громадян, залучення їх до участі в реалізації проекту.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Тростянецький район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Населення Тростянецького району 36 тис.чол., та понад 450 пацієнтів, які проліковуються щорічно та 30 працівників реанімаційного відділення.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблемою є невідповідність  санітарно-гігієнічним  нормам приміщення  реанімаційного відділення: необхідно провести ремонт  внутрішньої штукатурки, відновити кахельне покриття на підлозі та стінах, трубопроводи знаходяться в аварійному стані, потребує заміни система водовідведення, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, необхідне переоснащення системи вентиляції  до санітарно-епідеміологічних вимог;

 Лікувальний корпус Тростянецької ЦРЛ, в якому знаходиться реанімаційне відділення, побудований в 1971 році. За період його функціонування і по нинішній час капітального ремонту  у відділенні реанімації не проводилось, а тому існує гостра необхідність у його проведенні. 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Внаслідок реконструкції відділення пацієнти гарантовано отримають кваліфіковану цілодобову допомогу у відповідних санітарних умовах. У відділенні медустанови буде додатково створено 1-2 ліжкомісця для перебування  важкохворих та 1 штатну одиницю  посади для постійного кваліфікованого догляду за пацієнтами. Завдяки реконструкції відділення вдасться зменшити витрати енергоносіїв  на 35 відсотків.

8. Основні заходи проекту

 

  • підготовка техніко-економічного обґрунтування проведення реконструкції реанімаційного відділення, проведення підготовчої роботи;

-     проведення тендерної процедури з визначення підрядної організації;

  • проведення  комплексу будівельно-монтажних робіт із реконструкції  реанімаційного відділення;

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З 01.06.2017 року по 01.10.2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1365,2

-

-

1365,2

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР – 1225,2 тис.грн  (89,7%)

Районний  бюджет –  140 тис.грн (10,3%)

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада, Тростянецька центральна районна лікарня.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Проектно-кошторисна документація  наявна.   Комплекс будівель та споруд Тростянецької центральної районної лікарні (адреса: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Мічуріна, буд.66)  знаходиться у власності територіальних громад Тростянецького району в особі Тростянецької районної ради.