Технічне завдання

Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Операційна ціль 6.1: Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області. Завдання: Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями.

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту – підключити зовнішнє освітлення доріг та вулиць села, покращити доступ жителів околиць до центру села, попередити травматизм серед жителів громади, зменшити витрати пов’язані з внутрішніми перевезеннями, відпрацювати механізм співфінансування орендарів земельних паїв у вирішенні спільних проблем і покращити самоорганізацію жителів у виконанні суспільно корисних робіт, забезпечення благоустрою села.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Мельниківська сільська рада Немирівського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

888 жителів села, а в майбутньому жителі територіальних громад, які об’єднаються 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

На сучасному етапі розвитку територіальної громади гостро постала необхідність у встановленні системи вуличного освітлення. Кожні сходи та збори громади не проходять без питання: «Коли буде освітлення?”, постійно надходять звернення мешканців до сільської ради щодо його відновлення, проте кошти на реалізацію цього проекту у місцевому та районному бюджеті відсутні.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Вирішити питання освітлення сільських вулиць шляхом встановлення сучасних енергозберігаючих світильників.

2. Зменшити аварійність та травматизм серед жителів громади.

3. Надасть рівні умови проживання усім жителям села, незалежно від місця розташування їхньої оселі, центр села чи околиць.

4. Підійме авторитет та роль влади серед населення.

5. Поліпшить умови утримання об'єктів благоустрою, забезпечить збереження їх технічного та естетичного стану, підвищить експлуатаційні якості та продовжить їх строк служби.

6. Поліпшення соціально-економічних, організаційно-правових умов для реалізації наступних заходів з покращення благоустрою.

8. Основні заходи проекту

1. Проведення зборів громадян з визначенням першочерговості, обсягів та можливої участі жителів у роботах по освітленню вулиць села.

2. Створення асоціації громадян з підтримки благоустрою села.

3. Укладення договору на закупівлю матеріалів та на виконання робіт з Консорціум  «Група  компаній  «Енергобуд».

4. Проведення робіт по монтуванню світильників, лічильників та іншого технологічного обладнання.

5. Підведення підсумків виконання проекту.

9. Період реалізації проекту

4 місяці 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

511, 924

11. Джерела фінансування проекту

 

Загальна вартість проекту складає 511, 924 тис. грн., з них фінансування за рахунок державного бюджету – 435,124 тис. грн. та за рахунок органів місцевого самоврядування – 51,200 тис. грн., за рахунок організації партнера – 25,600 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Державний фонд регіонального розвитку, сільська рада, ФГ "Роксана К"

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)