Технічне завдання

Реконструкція сільського будинку культури в с.Росоша Липовецького району Вінницької області

Стратегічна ціль 6: «Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин»

Операційна ціль 6.1: «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція сільського будинку культури в с.Росоша Липовецького району Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 5. Розвиток соціальної та туристичної сфери

5.4. Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини

3. Мета та завдання проекту

 Головною метою проекту є створення    комфортних умов праці, та покращення рівня культурно – освітніх потреб жителів громади, та забезпечення на цій основі розвиток культури в сільській місцевості.

Завданням проекту є

підвищення якості надання культосвітніх послуг на території Росошанської територіальної громади шляхом покращення  матеріально – технічної бази закладу.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Головними вигодонабувачами будуть жителі Росошанської територіальної громади, та в перспективі на населення сусудніх сіл, що виявили бажання створити об’єднану територіальну громаду

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3001 житель Росошанської територіальної громади, більше 10 – різних соціальних груп

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Проект передбачає здійснення реконструкції культурного закладу та створення  комфортних  умов для працівників та учасників культурно – масових заходів. Впровадження даного проекту сприятиме залученню молодих фахівців у сільську місцевість забезпеченням якісних умов праці. А також покращення умов дозвілля для молоді та її залучення до участі та проведення у мистецьких заходах.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Покращення умов соціального об’єкту громади

Підвищення рівня та якості надання культосвітніх послуг

8. Основні заходи проекту

1. Створення робочої  групи  проекту.

2. Аналіз ринку та пошук найбільш економічно обґрунтованих пропозицій суб’єктів господарювання, які надають послуги на встановлення покрівлі та утеплення стін. Укладання  договору  на   виконання робіт.

3. Роботи з заміни віконних блоків

4. Заміна зовнішніх дверних блоків                                                         

5.Утеплення зовнішніх стін.

6. Заміна покрівлі будівлі

7. Заміна водостічних ринв і труб

8. Виконання благоустрою території

9. Влаштування вимощення навколо будівлі10.Підведення підсумків реалізації проекту. Формування звітності

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з 1 червня 2017 року по 01січня 2018 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 057,742

2 рік

-

3 рік

-

Разом

2 057,742

       

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР- 1870,0 тис.грн.

Місцевий бюджет – 87,742, тис.грн

Районний бюджет – 100,0 тис.грн

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Росошанська сільська рада – підготовка проектів рішень, щодо етапів впровадження проекту, фінансування.

Липовецька районна рада - співфінансування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-