Технічне завдання

Реконструкція каналізаційних мереж очисних споруд центральної районної лікарні, м.Погребище

Технічне завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

  1. Назва програми і проекту регіонального розвитку,

що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція каналізаційних мереж очисних споруд центральної районної лікарні, м.Погребище

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального
розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

3. Мета та завдання проекту

 

Покращення епідеміологічного ситуації в м.Погребище, забезпечення санітарного стану території медичного містечка та навколишньої території,які перебувають в єдиному повітряному і водному просторі та зазнають впливу скидних забруднених стічних вод, шляхом їх очищення та доведення до стану продуктів споживання технічної води та органно-мінерального добрива

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька обл. м.Погребище та населені пункти Київської та Черкаської областей

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

До 35 тисяч чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Заміна зовнішніх трубопроводів, облаштування проміжних колодязів, монтаж системи біоочистки стічних вод

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації

проекту, інновації проекту

 

Реконструкція системи, господарсько-побутової каналізації та очисних споруд дає змогу очищувати стічні води до 96%, що не забруднює р.Рось і не порушує екологічний баланс Вінницької, Київської, Черкаської областей.

8. Основні заходи проекту

 

Облаштування технологічних проходів та колодязів

Монтаж трубопроводів та системи біоочистки

Пуско-наладка

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

травень 2017 – грудень 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1870,480

 

 

1870,480

11. Джерела фінансування проекту

 

місцевий бюджет –   187,03 тис. грн.

державний бюджет – 1683,45 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Погребищенська районна рада;

Погребищенська міська рада;

Прилеглі сільські ради району

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)