Технічне завдання

Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське»

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин»,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське»

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії  регіонального розвитку  та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

6.1 Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад

6.2 Розвиток самодостатніх фінансово незалежних територіальних громад та їх об’єднань.

 3.Мета та завдання проекту

 Забезпечення сільських громад Печерської і Сокілецької сільських рад трактором з багатофункціональним навісним обладнанням для вирішення проблем обробки землі, вивозу твердих побутових відходів, вирізання чагарників з подальшою переробкою на щепу з наступним опаленням нею комунальних закладів, прибирання снігу, роботи по ремонту водогону, надання послуг сільському населенню

4. Територія на яку проект матиме вплив

 Печерська і Сокілецька сільські ради

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

    3156 громадян

6.Опис проблеми , на вирішення якої спрямований проект

Спроможність самостійно вирішувати питання , які виникають в поточному житті громад як то збирання і вивезення твердих побутових відходів, чистка доріг від снігу, поєднання розчистки чагарників з заготівлею палива для опалення комунальних закладів, а також можливість додаткового заробітку комунальним підприємством в результаті надання послуг комунальним підприємством

 7.Очікуванні кількісні і якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  • Об лаштоване місце для трактора та навісного обладнання
  • Комунальне підприємство «Печерське» має в своєму розпорядженні трактор та навісне обладнання, яке використовується на потреби громад Печерської та Сокілецької сільських рад (обробка землі, вивіз сміття, прогортання сільських доріг від снігу, вирізання чагарників з подальшою переробкою на щепу, повний  цикл вирощування картоплі)
  • Заготовлену подрібнювачем щепу використаємо для опалення комунальних закладів
  • Створено мінімум одне робоче місце
  • Створено платформу для майбутніх проектів, пов’язаних з використанням придбаної техніки

8.Основні заходи проекту

1. Олаштування місця для трактора і навісного обладнання

2. Закупівля трактора

3. Закупівля навісного обладнання

4. Найм працівників для обслуговування трактора та навісного обладнання

9. Період реалізації проекту

З 1 липня 2017 року по 31 серпня 2017 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.

1 рік

2 рік

3 рік

  •  

1010,531

  •  
  •  

1010,531

 

11. Джерела фінансування

Державний бюджет – 895,0 тис. грн.-88.6%

Місцевий бюджет – 110,0 тис, грн- 10.1 %

 Партнери проекту – 5,531тис. грн – 0,55%

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Печерська  і Сокілецька сільські ради , комунальне підприємство «Печерське», громадська організація «Печерська ініціатива», розроблення і підготовка проекту, співфінансування

13. Інша інформація щодо проекту

Печерська і Сокілецька сільські ради знаходяться на завершальній стадії підписання договору про співпрацю з подальшим баченням обєднання в одну громаду з можливим приєднанням інших громад. Хоч ми і знаходимось в різних адміністративних районах, але історично і географічно , ми фактично одне ціле. Участь в даному конкурсі і можливі позитивні результати, стануть основою для створення самодостатньої , потужної об’єднаної громади.