Технічне завдання

Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа I-III ст. №1 – гімназія» смт Муровані Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів

Технічне завдання 

Стратегічна ціль 2. «Зростання конкурентоспроможності економіки області»

Операційна ціль 2.4. «Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії» 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція котельні НВК «Середня  загально-освітня школа I-III ст. №1 – гімназія» із встановленням твердопаливних котлів по вул. О.Кошового, 2  смт. Муровані Курилівці

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Проект відповідає Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати. Стратегічна ціль 2:   Зростання конкурентно-спроможності економіки Операційна ціль 2.4. Всеохоплююче впровад-ження технологій енерго-збереження. Стратегічна ціль 5:  Розвиток cоціальної та туристичної сфери . Операційна ціль 5.1. Підвищення якості освіти. Рішення Вінницької обласної ради №893 від 24.06.2015 р., Плану реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки, затвердженому рішенням 4 сесії 7 скликання від 11.02.2016 року № 52;

 

3. Мета та завдання проекту

 

створити законодавчо встановлені норми теплового забезпечення в школі-гімназії та забезпечити економію бюджетних коштів.

- замінити три фізично зношені та енергозатратні опалювальні котли НІІСТУ-5 на сучасні енергоекономні котли;

- створити безпечні умови для навчання та праці в школі-гімназії;

- забезпечити економію бюджетних коштів та направити їх на підвищення якості освітніх послуг.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Населені пункти Мурованокуриловецького району: смт Муровані Курилівці, с. Дерешова,

с.Петримани, с.Роздолівка, с.Дружба

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Більше 8,5 тис населення Мурованокуриловецького  району

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Діючі опалювальні котли НІІСТУ -5 встановлені в 1989 році. Останні роки постійно здійснюється їх  капітальний  та поточний ремонт. Подальша експлуатація котлів є технічно неможливою та небезпечною. Заміна на такі ж котли є недоцільною та нераціональною. Площа, що опалюється становить 11000 м.кв.  Котли НІІСТУ – 5 мають ККД. Проектна потужність котлів становить 600 тон вугілля. Через постійну нестачу коштів, за останній опалювальний сезон використано 425 тон палива на суму 600 тис. грн. Навіть при таким великих фінансових затратах забезпечення належного температурного режиму в школі є неможливим.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

- забезпечення економії не менше 170 тон палива , що становить 300 тис.грн   бюджетних коштів;

- забезпечення законодавчо встановленого температурного режиму в навчальному закладі та створення безпечних умов навчання і виховання дітей;

- покращення мікроклімату серед учасників навчально-виховного процесу;

 

8. Основні заходи проекту

 

- формування робочої групи проекту

- оголошення про тендерні процедури на закупівлю робіт

- відбір постачальників, підписання договорів

- проведення будівельно-монтажних  та пуско-налагоджувальних робіт

- підготовка та подання звіту до фонду

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

Квітень  2017- Серпень 2017      

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2

рік

3

рік

Разом

2495,4

-

-

2495,4

11. Джерела фінансування проекту

 

Місцевий бюджет 249,5 тис. грн., ДФРР – 2245,9 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Фінансове управління - фінансування проекту,

Відділ освіти – реалізація проекту

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)