Технічне завдання

Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с.Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

"Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку  с.Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області"

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

5.4. Створення належих умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин, збереження культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини

 

3. Мета та завдання проекту

 

Метою та завданням даного проекту полягає в створенні належних умов для активного відпочинку жителів села та покращення інфраструктури сільської території.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Карпівська сільська рада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Жителі Карпівської сільської ради та прилеглої території понад 1000 чоловік.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проект передбачає розмістити огорожу, створити дитячий майданчик, спортивний майданчик, трибуну глядачів . 

 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Результатом реалізації проекту сучасний парк має стати початком відродження культурно-спортивної інфраструктури, надасть імпульс популяризації в селі  фізичної культи та спорту. Надасть змогу проводити змагання між командами району та проводити масові заходи села.

8. Основні заходи проекту

 

Встановлення огорожі, створення дитячого майданчика, спортивного майданчика,  трибуни для глядачів.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З квітня 2017р. до жовтня 2017 року.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

557,442

 

 

557,442

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку- 501,698 тис. грн і бюджет Карпівської     сільської ради- 55,744 тис. грн

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Карпівська сільська рада прийме участь у співфінансуванні та в реалізації даного проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)