Технічне завдання

Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району, Вінницької області.

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна ціль 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області

Операційна ціль 2.4. Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району, Вінницької області.

2. Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект.

    Стратегічна ціль 5:  Розвиток соціальної та туристичної сфери області.

   Операційна ціль 5.1.Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є збереження енергоресурсів  шляхом реконструкції приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району, Вінницької області.

Основними завданнями є:

1.        Впровадження енергоефективних технологій, а саме: встановлення металопластикових вікон, що є першим етапом до енергозбереження та перший захід для повної санації будівлі. Саме заміна вікон та заміна даху дозволить найбільшим чином підвищити енергоефективність будівлі школи та сприятиме раціональному використанню та економії паливно-енергетичних ресурсів, дозволить заощадити бюджетні кошти.

2.        Забезпечити загальноосвітню  школу  І-ІІІ ступенів  с. Миронівка, використовуючи енергозберігаючі технології – заміна вікон на сучасні, ремонтно-будівельні роботи даху школи.

3. Значно  покращити  санітарно-гігієнічні  умови  життєдіяльності дітей;

4. Залучити підприємців  до  співпраці  у  вирішенні   проблемних  питань  школи.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Петрашівська територіальна громада ( с. Петрашівка, с. Миронівка, хутір Хмельовщина)

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Безпосередньо 103 учнів школи, 35 працівники школи. Також усі жителі територіальної громади: діти, молодь, громадяни працездатного віку, пенсіонери, інваліди – загалом 1128 осіб.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблема проекту полягає у відсутності   можливостей  виконання  державних  санітарних  норм  та  правил  у  шкільному закладі через  відсутність виконання санітарно-гігієнічних норм, а саме дотримання температурного режиму.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  • забезпечити  в належних функціональних умовах навчання та виховання учнів школи; 
  • забезпечить  задоволення  фізіологічних  та  гігієнічних  потреб 
  • дітей  та  дорослих;
  • покращить  комфортність   та естетичний  вигляд закладу;
  • знизить  рівень  захворюваності;
  • відкриє  можливість  енергозбереження.
  • підвищиться енергоефективність.
  • Зменшаться витрати паливно-енергетичних ресурсів, що дозволить економити бюджетні кошти.

8. Основні заходи проекту

 

Заміна вікон; Заміна дверей;  Облаштування внутрішніх відкосів вікон і дверей; Облаштування зовнішніх  відкосів вікон і дверей; Заміна підлоги (спортзал);

Заміна підлоги (кухня); Заміна стін (кухня); Заміна даху; Водовідведення.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

З квітня 2017 року – по жовтень 2017року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3210,334

 

 

3210,334

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 2889,301 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 321,033 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування), Петрашівська сільська рада (співфінансування)

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)