Технічне завдання

Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А.Первозванного)

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

Технічне завдання на інвестиційний  проект регіонального розвитку «Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від  вул. Келецької  до вул. А.Первозванного)»

 

1.Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

«Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від  вул. Келецької  до вул. А.Первозванного)»

 

2.Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Проект відповідає стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (Стратегічна ціль 2: "Зростання конкурентоспроможності економіки області», Операційна ціль 2.2.Стимулювання інноваційних секторів економіки, захід -  – покращення транспортної доступності в межах регіону) та входить до Плану реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки.

3.Мета та завдання проекту

Мета проекту – здійснити реконструкцію проспекту від вул. Келецької до вул. А.Первозванного протягом 10 місяців 2017 року загальною вартістю 50046,23 тис. грн..

Завдання проекту: здійснення реконструкції проспекту Космонавтів, заміна існуючих морально застарілих лавок та урн на декоративні сучасні, доповнення їх декоративними сучасними ліхтарями, демонтаж та заміна існуючого асфальтового покриття на сучасне декоративне мощення з клінкерної бруківки.

 

 

4.Територія, на яку проект матиме вплив

 

м. Вінниця

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Мешканці мікрорайону «Вишенька», інших районів міста та гості міста.

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проспект Космонавтів знаходиться у найбільшому житловому мікрорайоні міста - «Вишенька» і є центральним проспектом мікрорайону. Більшість будинків фронту забудови проспекту – це 5-9-ти поверхові житлові будинки, а також об’єкти громадського призначення з надання різноманітних послуг. Існуюча житлова забудова в даному мікрорайоні та новий житловий масив, що розбудовується, в перспективі налічуватиме біля 60 тис. жителів.

Композицію проспекту Космонавтів органічно доповнює бульвар – просторово-планувальна структура протяжністю 1500 метрів, видовжений з півночі на південь, обмежений з двох сторін транспортними смугами. Дорожнє покриття та тротуари знаходяться в незадовільному стані. Мешканці мікрорайону не мають комфортних умов для відпочинку.

Протягом 2015-2016 років виконано І та ІІ черги реконструкції проспекту (від Хмельницького шосе (просторової площі з літаком) до вул. В.Келецької). Необхідно завершити комплексну реконструкцію проспекту.

 

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Декоративне мощення пішохідної зони - 0,650 км. Освітлення декоративними ліхтарями – 230 шт., озеленення - 15600 м², 82 лавки для сидіння, 79 урн для сміття. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (використання новітніх екологічних будівельних матеріалів).

 

8.Основні заходи проекту

Реконструкція та благоустрій бульвару проспекту Космонавтів, удосконалення його зовнішнього вигляду передбачає:

- заміну існуючих морально застарілих лавок та урн на декоративні сучасні,

- оснащення декоративними сучасними ліхтарями.

- демонтаж та заміна існуючого асфальтового покриття на сучасне декоративне мощення з клінкерної бруківки.

- озеленення проспекту.

9.Період реалізації проекту

березень - грудень 2017 року

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

50046,23

-

-

50046,23

11.Джерела фінансування проекту

Очікуваний залишок на 01.01.2017 року  - 50046,23 тис. грн.

         Прогнозні джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку  - 36488,248 тис. грн.; міський бюджет -  13557,952  тис. грн.

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)