Технічне завдання

Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району, Вінницької області

Форма технічного завдання

на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і про-екту регіонального розвит-ку, що може реалізовува-тися за рахунок коштів державного фонду регіо-нального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району, Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку:  

Ціль2: Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Операційна цільЗабезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

Завдання – підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року:

Стратегічна ціль 6: Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин

Операційна ціль 6.1: Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є створення більш комфортних умов проживання жителям с. Стара Прилука шляхом усунення негативних соціально-економічних наслідків, пов’язаних з частковою відсутністю зовнішнього освітлення в населеному пункті.

Завданням проекту є реконструкція лінії зовнішнього освітлення однією з центральних вулиць села – вул. Тарапати

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

С. Стара Прилука Липовецького району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Цільовими групами проекту є жителі вул. Тарапати в с. Стара Прилука (200 чол.), працівники КП «Прилуцьке», які будуть займатись обслуговуванням нової лінії зовнішнього освітлення (5 чол.)

Кінцевими бенефіціарами проекту є всі жителі с. Стара Прилука (1685 чол.) та його гості.

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Відсутність  зовнішнього освітлення є однією з найбільших проблем територіальної громади. Освітлення населеного пункту в темну пору доби відіграє важливу роль у створенні якісних умов проживання його мешканцям. У с. Стара Прилука наразі зовнішнє освітлення збудовано частково. Вирішення означеної проблеми потрібно розпочати через відновлення шляхом реконструкції лінії зовнішнього освітлення по вул. Тарапати (одна з центральних вулиць).

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  1. Збільшення  протяжності ліній зовнішнього освітлення на 4,8 км.
  2. Збільшення кількості ліхтарів на 62 од.
  3. Зменшення соціальної напруги щодо безпечного пересування вулицями села.
  4. Зменшення ризиків виникнення травматизму серед пішоходів та виникнення ДТП.
  5. Зменшення рівня злочинності.

8. Основні заходи проекту

 

1) Реконструкція лінії зовнішнього освітлення по вул. Тарапати;

2) Проведення інформаційного супроводу проекту.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З квітня 2017 р. по серпень 2017 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

638,531

-

-

638,531

11. Джерела фінансування проекту

 

Кошти державного фонду регіонального розвитку – 574,6779 тис. грн. (90 %) та сільського бюджету с. Стара Прилука – 63,8531 тис. грн. (10 %)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Виконання заходів проекту буде здійснювати Староприлуцька сільська рада та  КП «Прилуцьке».

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-