Технічне завдання

Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина)

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин»,

операційна ціль 6.1«Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»        

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися    за   рахунок   коштів   державного    фонду регіонального розвитку (далі - проект)

Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

3. Мета та завдання проекту

Основна ціль – формування системи забезпечення розвитку інфраструктури Северинівської та Чернятинської сільських рад шляхом створення спільного комунального підприємства

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Северинівська та Чернятинська сільські ради

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

2165 – Северинівська сільська рада

2480 – Чернятинська сільська рада

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

вирішення питань по благоустрою сіл (реконструкція водогонів, переведення на енергоощадні технології зовнішнього освітлення сіл, ремонт місцевих доріг, утилізація сміття, будівництво очисних споруд), впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення фасадів будинків, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення дахів будівель і т.д.).

7. Очікувані   кількісні  та  якісні   результати   від  реалізації проекту, інновації проекту

отримання необхідних дозволів КП "Северинівське";

проведення закупівель необхідного обладнання;

завершення налагодження процесу обслуговування водопровідної мережі громад;

налагодження процесу обслуговування та ремонту вуличного освітлення;

організація процесу обслуговування установ соціальної сфери та надання побутових послуг населенню;

проведення ремонтних робіт з метою відновлення дорожнього покриття;

здійснення будівництва доріг з твердим покриттям в межах Северинівської та Чернятинської сільських рад

8. Основні заходи проекту

- проведення закупівель необхідного обладнання;

- проведення ремонтних робіт з метою відновлення дорожнього покриття;

- проведення ремонтних робіт сільських водогонів;

- проведення ремонтних робіт вуличного освітлення

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

З січня 2017 до грудня 2018

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

8611

-

-

8611

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку – 5180 тис. грн. (60,2%)

Місцевий бюджет – 1118 тис. грн. (13%)

Внесок партнерів проекту – 2313 тис. грн. (26,8%)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Комунальне підприємство "Северинівське" – реалізація проекту, співфінансування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)