Технічне завдання

Реконструкція загальноосвітньої школи №2 по вул.Леніна, 77 м.Липовець

Технічне завдання 

Стратегічна ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин»

Операційна ціль 6.1. «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

 

1. Назва проекту програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція загальноосвітньої школи №2 по вул.Леніна, 77 м.Липовець

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

№ 5: «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ», операційні цілі 5.1. «Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки», та Стратегічні цілі № 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН; 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області; 6.1.1. будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих

 

3. Мета та завдання проекту

 

Проект реалізується з метою створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі, в якому на даний час навчається 392 учні.

Проведення робіт з реконструкції існуючої будівлі загальноосвітньої школи №2 в м.Липовець з прибудовою санвузлів та забезпеченням їх необхідними інженерними комунікаціями.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія м.Липовець

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Учні ЗОШ №2 м.Липовець – 392 чол., пед. колектив школи та обслуговуючий персонал

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

На сьогодні в школі, в якій навчається 523 учні та працює до 60 осіб вчителів та персоналу, відсутні внутрішні вбиральні. Учні школи користуються надвірним туалетом, що призводить до виникнення значних незручностей у проведенні навчального процесу, особливо в зимовий період.

Також необхідно усунути аварійність деяких несучих конструкції школи для безпечного перебування дітей в навчальному закладі.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 Реалізація проекту дозволить:

  • забезпечити відповідність шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам;
  • покращити якість навчального процесу та умов навчання;
  • проводити навчально-виховний процес на належному рівні.

8. Основні заходи проекту

Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

9. Період реалізації проекту

з 04.2017 до 08.2017 року.

 

10. Обсяг фінансування проекту

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1613,9

-

-

1613,9

11.Джерела фінансування проекту

Держбюджет (ДФРР) – 1465,0 тис.грн.,

місцевий бюджет – 148,9 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)