Технічне завдання

Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру 8, с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області

Технічне завдання

Стратегічна  ціль 6 “Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин», операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру, буд.211, села Павлівка, Калинівського району

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегічні цілі № 5: «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ», операційні цілі 5.4. Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства, міжнаціонального співробітництва, толерантних міжконфесійних взаємовідносин,

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» , операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту:  Створити умови в селі Павлівка для фізичного та розумового розвитку дітей, молоді, працездатного населення та пенсіонерів.

       Завдання проекту: Реалізувати проект, який дасть змогу покращити умови праці працівників будинку культури, створить комфортні умови  для навчання та проведення дозвілля дітей, молоді та іншого населення села Павлівка та дасть можливість  ефективно використовувати комунальне майно, сприятиме значній економії бюджетних коштів та зменшить негативний вплив на навколишнє середовище.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територіальна громада села Павлівка Калинівського району Вінницької області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3944 чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Місцева влада та батьки постійно шукають можливості створити в селі дітям умови для всебічного розвитку та дозвілля в позашкільний час. З районного центру розвитку в село навіть вже зараз готові їздити викладачі для проведення різних занять і гуртків (розвиваючих, іноземних мов, тощо).

            Реконструкція будівлі будинку культури дасть новий поштовх розвитку культурного життя села, та дасть змогу культурно розвиватись усім верствам населення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 в результаті реалізації проекту буде зекономлено бюджетні кошти, які витрачаються на опалення приміщення, які в подальшому будуть направлені на розвиток культури села;

інституційна сталість – закладена в основу проекту, дасть змогу функціонувати й надалі тим напрацюванням, які будуть результатом впровадження проекту;

Інновації проекту

Інновації відсутні

8. Основні заходи проекту

 

Технологія  досягнення мети проекту передбачає заходи, які забезпечують послідовне виконання завдань.

Перший етап – організаційний:

  • Виготовлення проектно-кошторисної документації;
  • оголошення та проведення тендеру;
  • визначення та вибір організацій для закупівлі приладів та матеріалів.

Другий етап – реалізація проекту:

  • заключення договору за результатами тендеру;
  • виконання робіт.

     В ході реалізації проекту  планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів.

На даний час вже виготовлено  проектно кошторисну документацію, яка подана для проведення експертизи.

В бюджеті сільської ради передбачено кошти для співфінансування.

Реалізація проекту зменшить шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, так як зменшиться кількість шкідливих викидів у атмосферу .

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Березень 2017- Листопад 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1394,2

 

 

1394,2

11. Джерела фінансування проекту

 

Фінансування з ДФРР (державного бюджету) – 1254,0  тис .грн.

Місцевий бюджет 140,2 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Павлівська сільська рада

Калинівська районна рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)