Технічне завдання

Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І.Франка, 136, м Жмеринка

Технічне завдання 

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин» ,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва проекту програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І.Франка, 136, м Жмеринка

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ

Операційна ціль 5.1.Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки

Стратегічна ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Операційна ціль 6.1.Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області

3. Мета та завдання проекту

 

Головною метою даного проекту є створення сучасного дошкільного закладу загального типу, оснащеного по останньому слову техніки, що забезпечують оптимальні нормативні умови для дітей та персоналу для виконання педагогічної і навчально-виховної діяльності колективу.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Місто обласного значення - Жмеринка

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Дитячий контингент м.Жмеринки

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Наразі у місті Жмеринка гостро стоїть питання забезпечення дітей дошкільного віку місцем у дитячих садках. В місті велика черга дітей на зарахування в дошкільні заклади. Існуючи ДНЗ не можуть задовольнити усіх бажаючих. В зв’язку із цим постало питання створення нового сучасного дошкільного закладу.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 Реалізація проекту дозволить:

- створити сучасний дошкільно-навчальний заклад на 139 дітей, що відповідає сучасним вимогам і стандартам,

- забезпечити оптимальні умови для розміщення дитячого осередку;

- забезпечити можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні.

 - удосконалити освітню галузь міста, покращити умови навчання та виховання;

8. Основні заходи проекту

Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції існуючого приміщення під дитсад-яслі згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

9. Період реалізації проекту

з 04.2017 року до 08.2018 року.

10. Обсяг фінансування проекту

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

7150,0

6377,1

-

13527,1

11.Джерела фінансування проекту

Держбюджет (ДФРР) – 6500,0 тис.грн.,

місцевий бюджет –  650,0 тис.грн. 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)