Технічне завдання

Реконструкція очисних споруд КП "РВУВКГ"

Анотація проекту.

Проект «Реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ».

  Майданчик існуючого комплексу каналізаційних очисних споруд|споруджень| розташований|схильний| за територією міста Рубіжне неподалік від річки|ріки| Сіверський Донець. Очисні споруди|спорудження| призначені для очищення|очистки| міських стоків (суміш господарчо-побутових і промислових стічних вод) м. Рубіжне.

            Очисні споруди введені в експлуатацію у 1976 році, тому основна частина споруд  морально і фізично застаріла і потребує реконструкції і приведення у відповідність з нормами, що діють, за якістю очищення стоків. Методи виробництва очищення стічних вод – механічні, біологічні, фізико-хімічні.

          Проектом пропонуються наступні заходи:

1). реконструкція системи аерації у аеротенках,

2) реконструкція існуючої хлораторної з заміною знезараження хлором на установку знезараження стічних вод гіпохлоритом натрію.

     У аеротенках за регламентом передбачено окислення|окислений| органічних забруднень, що знаходяться|перебувають| в стічних водах, киснем за допомогою мікроорганізмів активного мула при інтенсивному перемішуванні і оптимальній температурі стічних вод. Фактично аеротенки знаходяться|перебувають| в незадовільному стані|достатку| – частково зруйнована фільтросна| плитка, аерація відбувається|походить| нерівномірно|нерівномірний|, що призводить|призводить| до застою і загибелі деякого об'єму|обсягу| активного мулу, в результаті|унаслідок| розкладання якого відбувається|походить| повторне забруднення стічних вод продуктами групи азоту (азот амонійний).

     Проектом запропоновано провести реконструкцію існуючої системи аерації з заміною фільтросної плитки на трубчасті полімерні аератори, що дозволить підвищити рівень очищення|очистки| стічних вод і зменшити кількість забруднюючих речовин тих, що скидаються у р. Сіверський Донець.

В даний час знезараження стоку проводиться хлорною водою, яку отримують в хлораторній при використанні газоподібного хлору.

Для знезараження стічних вод передбачається застосовувати гіпохлорит натрію, що отримується з розчину звичайної кухонної солі шляхом гідролізу.

Переваги даного методу:

- безпека реагенту (відсутність необхідності транспортування небезпечного вантажу);

- автоматизація технологічних процесів;

- простота монтажу і обслуговування;

- екологічна безпека.

Проект направлений насамперед на поліпшення екологічного стану регіону, а не досягнення економічного ефекту. Сума  проекту за зведеним кошторисом 14 508,150 тис. грн., з яких у 2012 р. було профінансовано з місцевого бюджету проектні роботи на суму 235,408 тис. грн., у 2014 р. профінансовано за рахунок КП «РВУВКГ» виконання комплексної державної експертизи на суму 10,178 тис. грн. Загальна сума реалізації проекту – 14 262,564 тис. грн.