Технічне завдання

1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренко, 1А, 1Б в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія.

ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток.

Завдання: Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості  

Регіональна стратегія

Завдання: 1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та легеневі захворювання через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Завданням проекту є  введення в експлуатацію лікувального закладу на 140 ліжок, вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Полтавська область.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Опосередковану вигоду отримають жителі Полтавської області - 1458 тис. осіб, головними вигодонабувачами є хворі на серцево-судинні захворювання - 5000 осіб та медичні працівники цієї галузі – 320 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Даний інвестиційний проект має чітко виражену соціальну спрямованість, оскільки його реалізація дозволить надавати населенню послуги з діагностування захворювання на ранній стадії, а також вдосконалить систему надання кардіологічної допомоги та лікування серцево-судинних захворювань на території всієї області

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  1. Очікувані кількісні результати проекту – здача в експлуатацію корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації на 140 ліжок.
  2. Введення даного проекту  в експлуатацію призведе до вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

8. Основні заходи проекту

 

  • добудова шестиповерхового корпусу;
  • влаштування стоянки;
  • влаштування паркової зон.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з квітня 2017 - до грудня 2017 р..

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2017

2018

2019

Разом

48723,570

ДФРР-23723,570

Обласний бюджет-25000,000

-

-

48723,570

11. Джерела фінансування проекту

Місцевий та  державний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації, підрядні та проектні організації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)