Технічне завдання

А.2.1. Створити умови для надання невідкладної (екстреної) медицини протягом нормативного часу.