Технічне завдання

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою

Перспективи впровадження проектів:

будівництво нових та заміна існуючих водопровідно-каналізаційних мереж з використанням енергозберігаючого обладнання та сучасних матеріалів;

реконструкція існуючих та будівництво нових каналізаційних очисних споруд;

заміщення природного газу місцевими альтернативними видами палива;

поліпшення  якості  питної  води;

зменшення витрат електроенергії та природного газу в житлово-комунальному секторі;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства.

Показники успішності проектів:

протяжність нових та реконструйованих мереж водопостачання та водовідведення;

кількість введених в експлуатацію модернізованих каналізаційно-очисних споруд;

кількість реалізованих інвестиційних проектів в галузі централізованого водопостачання та водовідведення;

рівень зношеності мереж, обладнання та устаткування водопровідно-каналізаційних систем;

обсяг інвестицій, залучених на модернізацію інфраструктури житлово-комунального господарства;

рівень забезпеченості житлового фонду будинковими приладами обліку газу, води і теплової енергії;

рівень зношеності об’єктів та систем комунальної інфраструктури.

Потенційно можливі сфери реалізації проектів:

1. Заміна обладнання систем водопостачання та водовідведення на менш енергоємне;

2. Будівництво  і реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міських та сільських населених пунктів;

3. Буріння нових, добудова та відновлення роботи артезіанських свердловин;

4. Будівництво колективних установок очистки питної води в місцях масового перебування людей, закладах освіти та охорони здоров'я;

5. Будівництво  очисних споруд каналізації в населених пунктах області.