Технічне завдання

Реконструкція приміщень гінекологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного лиспансеру по Хмельницькому шосе,84 в м. Вінниці

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер  (ВОКОД) 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція приміщень гінекологічного  відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного онкологічного клінічного диспансеру по Хмельницькому шосе,84 м. Вінниці

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

3. Мета та завдання проекту

 

Реконструкція гінекологічного відділення. Проект реалізується з метою поліпшення якості надання медичних послуг.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Отримувачами вигод від реалізації проекту є жіноче населення Вінницької області ( близько 863886 жінок).  Протягом року в відділенні лікується близько 1500 онкохворих. Щодня проводиться  в середньому 10 оперативних втручань.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Кількість пацієнтів з 1980  по 2015 рік збільшилась вдвічі (в середньому з 700 до 1500 пацієнтів). Таким чином, відділення несе подвійне додаткове навантаження. Однак, кількість приміщень та матеріально-технічна база для обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За цей період у відділенні не проводився капітальний та поточний ремонт.  На сьогоднішній день стан та вигляд відділення набув як морального, так і фізичного зношення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  1. Реконструкція гінекологічного відділення.
  2. Забезпечення хірургічним  лікуванням онкохворих Вінницької області.
  3. Покращення умов праці медичних працівників.

Заощадження бюджетних коштів та використати їх на інші, не менш важливі, потреби медицини.

 

8. Основні заходи проекту

 

Проектом передбачено реконструкцію гінекологічного відділення, що дасть можливість забезпечити оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

Квітень  2016 – грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

5359,4

-

-

5359,4

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку  - 4850тис. грн.                    

Місцевий бюджет – 509,4 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Департамент охорони здоров’я  Вінницької ОДА, ВОКОД

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)