Технічне завдання

Реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія" в с. Бохоники, Вінницького району, Віницької області (коригування І)

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 ВОСТМО «Фтизіатрія» 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих №2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія»

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

3. Мета та завдання проекту

 

Покращення епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1600 тис. нас.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Покращення епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Запобігання поширеності мультирезистентного туберкульозу в області, поліпшення умов для хворих та персоналу, зниження рівня смертності

8. Основні заходи проекту

 

Положення про відділення хіморезистентного туберкульозу, стандарту інфекційного контролю за туберкульозом

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Січень 2016 року – грудень 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3954,9

 

 

3954,9

11. Джерела фінансування проекту

Державний бюджет – 2995,5 тис. грн.;

Місцевий бюджет – 959,4 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, ВОСТМО «Фтизіатрія»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)