Технічне завдання

Забезпечення громади села Паліївка якісною питною водою та через впровадження сучасних енерго - та ресурсозберігаючих технологій домогтися економії природних, енергетичних та фінансових ресурсів