Технічне завдання

Частина водопровідної мережі по вул. Запорізькій в м. Волочиськ - реконструкція

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція частини водопровідної мережі по вул. Запорізькій у м. Волочиськ Хмельницької обл.

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. Операційна ціль 4.1: розвиток та єдність територіального простору;

Захід 4.1.5: покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)

3. Мета та завдання проекту

 

Провести реконструкцію частини водопровідної мережі по вул. Запорізькій у м. Волочиськ

4. Територія, на яку проект матиме вплив

м. Волочиськ

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

18500 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Збільшення потужності мережі водопостачання, впровадження сучасних виробів та матеріалів

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Зменшення аварійності в мережі водопостачання та забезпечення її надійності, збільшення споживачів, економія енергоресурсів

8. Основні заходи проекту

 

Будівельно-монтажні роботи, встановлення обладнання

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

травень 2016 року до жовтня 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3454,00

 

 

3454,00

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР – 1800,0

Місцевий бюджет – 345,40

інші джерела - 1308,6

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Волочиська РДА, Волочиська міська рада, ПВКГ «Джерело»

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)