Технічне завдання

Підтримка кооперативу шляхом переоснащення та впровадження нових ліній для виробництва та переробки с/г продукції

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Підтримка кооперативу шляхом переоснащення та впровадження нових ліній для виробництва та переробки с/г продукції

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є створення належних умов проживання мешканців 21 населених пунктів об’єднаної територіальної громади та покращення екологічного, санітарного, естетичного стану цих населених пунктів, у вирішенні проблеми відтоку населення, особливо молоді, з сільських громад через багато складнощів, пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості на сільських територіях.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове, с. Землянка,с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки, с. Іващенкове, с. Кривенкове, с. Шакутівщина,            с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина, с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань, с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на   вирішення наступних проблем:

- об’єднанням фінансових ресурсів, які передбачаються в бюджетах територіальних громад на розвиток кооперативу;

- реалізацією продукції власного виробництва

(консервів, соків,  замороженої плодово-ягідної продукції та інше);

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа в 21 населеному пункті.

- Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання щодо надання послуг всім населеним пунктам об'єднаної   громади сільськогосподарським виробничим кооперативом «Світ молока-2012».

Придбання необхідного обладнання, ,камери сухої заморозки,сушки для овочів, холодильної камери, консервного міні заводу

-  домогосподарстваякі вирощують, овочі і фрукти  в  21 населеному пункті об’єднаної громади отримають більш високу ціну за здану сировину.

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

- мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання розвитку кооперативу.

- буде відпрацьована допомога членам кооперативу в вирощуванні та реалізації плодово-ягідної продукції;

- отримання ліцензій та іншої дозвільної документації.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1276,00

-

-

1276,00

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 336 тис. гривень,  державний фонд регіонального розвитку – 880 тис. гривень, організації-партнери- 60 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська об’єднана територіальна громада ,  громадяни, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-