Технічне завдання

Розвиток комунального підприємства з обслуговування мереж водогонів, благоустрою у сільській місцевості (комунальне підприємство «Господар 1» Березівської об’єднаної територіальної громади)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Розвиток комунального підприємства з обслуговування мереж водогонів, благоустрою у сільській місцевості (комунальне підприємство «Господар 1» Березівської об’єднаної територіальної громади)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

2.3.7. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки:

1. Розвитокекономічного потенціалу регіону

1.5 Розвиток територій

1.5.1 Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проектує забезпечення функціонування безперебійної роботи об’єктів системи водозабезпечення та водовідведення на території Березівської об’єднаної територіальної громади.

Для вирішення проблеми, яка описана вище, планується виконати наступні заходи:

 • підготовка проекту регіонального розвитку об’єднаної територіальної громади з необхідним обгрунтуванням придбання спеціалізованої комунальної техніки;
 • підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівлі за державні кошти;
 • проведення тендерної процедури, щодо придбання екскаватора та вакуумної машини;
 • укладання угод і придбання екскаватора, вакуумної машини, тракторного причіпу.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території населених пунктів громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Від реалізації даного проекту отримуватиме вигоду 5621 особана  рік, з них:

 • учнів та студентів – 543 особи;
 • працездатних осіб – 2892;
 • пенсіонерів – 1778.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на вирішення наступних проблем:

 • неможливість оперативнолокалізовувати пориви водогонів;
 • невчасне виконання поточних ремонтів водогонів;
 • завеликі витрати комунального підприємства в разі взяття спеціалізованої комунальної техніки в оренду
 • недостатні технічні ресурси длясвоєчасного реагування та наданнядопомоги мешканцям об’єднаної громади у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • проблема виконання інших робіт з благоустрою в сільських населених пунктах.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа в 21 населеному пункту, в т.ч. учнів та студентів -543 осіб, працездатного населення - 2892особи, пенсіонерів – 1778 осіб.

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

 • підготовка проекту регіонального розвитку об’єднаної територіальної громади з необхідним обґрунтуванням придбання спеціалізованої комунальної техніки;
 • підготовка тендерної документації для проведення процедури закупівлі за державні кошти;
 • проведення тендерної процедури, щодо придбання екскаватора та вакуумної машини;
 • укладання угод і придбання екскаватора, вакуумної машини, тракторного причіпу.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Cічень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1916,0

-

-

1916,0

11. Джерела фінансування проекту

 

Кошти місцевого бюджету – 196,0тис.грн.,

Кошти Державного фонду регіонального розвитку – 1720,0тис.грн

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Березівська сільська рада, комунальне підприємство "Господар 1"

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)