Технічне завдання

Впровадження системи оповіщення населення в населених пунктах об’єднаної Березівської громади

1. Назва програми і проекту

регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Впровадження системи оповіщення населення в населених пунктах об’єднаної  Березівської громади

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту полягає в створенні системи оперативної поінформованості населення.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території

Березівської об’єднаної територіальної громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на   вирішення

основної проблеми – оперативної поінформованості населення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

В об’єднаній громаді необхідно створювати систему цивільного захисту населення. Створення централізованої системи оповіщення населених пунктів громади – це один з елементів цивільного захисту що озволить оперативно інформувати населення про різного роду події.

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

- проведення зборів громади;

- визначення виконавців робіт, укладення договорів;

- придбання автоматизованого робочого місця оперативного чергового системи централізованого оповіщення АРМ «Місто»

- придбання сигнально-гучномовних пристроїв  для оповіщення на відкритих територіях;

- встановлення обладнання в населених пунктах громади

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016 - вересень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

385,891

-

-

385,891

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 10 %,  державний фонд регіонального розвитку – 90%.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська об’єднана територіальна громада, громадяни, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-