Технічне завдання

Удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

Назва проекту

Впровадження надання послуг з перевезення населення автомобільним транспортом загального користування на території Жовтневої сільської об’єднаної територіальної громади Софіївського району Дніпропетровської області.

 

Завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

     Стратегічна ціль ІІ «Підвищення якості життя населення»;

     Операційна ціль 2.2. «Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг»;

    Завдання  2.2.3.  «Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району»;

     Заходи : Удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень

Ціль, що буде досягнута внаслідок реалізації проекту та стислий опис проблеми, яка вирішується

Забезпечення поліпшення умов життя, праці, побуту, дозвілля сільського населення, зниження рівня безробіття, оздоровлення демографічної ситуації.

Проблема полягає у відсутності автобусного сполучення у селах Жовтневої об’єднаної територіальної громади. Незадовільні умови проживання спричиняють відтік молоді з сільської місцевості. Села занепадають.

Ключові заходи проекту для досягнення цілі

Придбання автобуса обладнаного GPS-навігатором

Кількість населення, на яке поширюється проект

Отримувачем вигод від реалізації інвестиційного проекту будуть жителі 18  сіл Жовтневої ОТГ в кількості 3100 чол.

Показники успішності проекту

Забезпечено автобусне сполучення жителів 18 сіл ОТГ ;

створено  комфортні  умови проживання  сільських мешканців;

створено умови для відродження та розвитку населених пунктів сільської місцевості.

Період здійснення:

з серпня 2016 року - до листопада 2016 року:

Вартість проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1000,0

 

 

1000,0

Джерела та частки фінансування, тис. грн.

Фонд  регіонального розвитку, державний бюджет – 900,0 ;

місцевий бюджет – 100,0.

Ключові учасники  реалізації проекту

Жовтнева ОТГ;

 

Інша інформація щодо проекту (за потребою)